شرکت ما مفتخر است که توانسته تجربیات تولید خود را در قالب دوره های آموزشی طبق سرفصل های دانشگاه آمریگایی game institute ، توسط کارشناسان ارشد خود در اختیار علاقه مندان به این رشته بگذارد.

بسیاری از افراد ایده های زیادی دارند و میخواهند آنها را به بازی تبدیل کنند، برای این کار باید ابتدا با اصول و قواعد بازی ها آشنا باشند سپس باید بدانند چگونه می توانند با استفاده از چندین نرم افزار مختلف ایده خود را پیاده کنند و این همان مسیر آموزشی صحیح است که ما از آن استفاده می کنیم.