بلاگ, کوتاه خبر

تفاهمنامه همکاری ژووری مانگ با واحد UNDO سازمان ملل و ارگان های دولتی ایران

رویکردهای اخیر به توسعه، کوشش میشود با نگرشی سیستمی از منظر و مدخل بهبود شرایط اقتصادی به توسعه جامعه هدف توجه شود. معمولاً نماد اصلی رشد اقتصادی در جوامع هدف، تعداد بنگاههای اقتصادی موجود و قابل ایجا داست. برای ورود و مداخله در حوزه کسبوکار نیز تمرکز و تأکید بر کسبوکارهای موجود است، چراکه تجمعات کسبوکاری نشاندهنده وجود مزیتهای منطقهای است. بنابراین درصورتیکه بتوان موانع موجود بر سر راه فعالان کسب و کارهای منتخب را مرتفع و فرصتهای جدید داخلی و جهانی را در مقابل آنها قرار داد، میتوان انتظار توسعه و پیامدهای مطلوب ناشی از آن از اواخر سال توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار “تکاپو” را داشت. در قالب این رویکرد طرحی با عنوان طرح ۱۳۹۲ در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

هدف اصلی طرح، توسعه اشتغال پایدار در رسته های کسب و کاری منتخب و اولویتدار در سطح استانها است. مطالعات طرح برای ۸ استان به انجام رسیده و در صورت تأمین منابع موردنیاز، انتظار میرود در سال ۱۳۹۴ وارد فاز عملیاتی شود. جهت پشتیبانی اجرای این طرح در کشور تفاهمنامهای در آبان ۱۳۹۳ مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و جهت حمایت مالی از ذینفعان پروژه در استانها، در اردیبهشت ۱۳۹۴ تفاهمنامه دیگری مابین صندوق کارآفرینی امید و یونیدو به امضا رسیده است.
هدف اصلی تکاپو ، توسعه اشتغال پایدار در رسته های کسب و کاری منتخب در سطح استانها است. انتظار میرود اجرای طرح بر رونق اقتصادی جوامع هدف اثرگذار بوده و منجر به توسعه کسب و کار و درنتیجه اشتغال پایدار شود که به طور بدیهی ارتقاء درآمد و معیشت گروههای هدف را نیز به دنبال خواهد داشت.
در اجرای طرح تکاپو، توسعه اشتغال پایدار از طریق بهسازی دینامیک اشتغال در سطح مناطق (استانهای منتخب) مد نظر است. منظور از بهسازی دینامیک اشتغال اقدام فعال در راستای اصلاح تعاملات بین سیستمهای کسبوکاری مختلف با یکدیگر و با سایر سیستمهای اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی است، در راستای هدف اصلی، اهداف زیر نیز مدنظر خواهند بود:
 توسعه اشتغال پایدار در رسته کسبوکاری منتخب در سطح استانها.
 ارتقاء سطح رونق اقتصادی در جوامع هدف.
 ارتقاء و توسعه واحدهای کسبوکار.
 بهبود معیشت نیروی کار در کسبوکارهای منتخب.
 طراحی سیاستهای اشتغال در سطح منطقهای و ملی.

کوردستان نیز بعنوان یکی از ۸ استان منتخب برای اجرای طرح تکاپوو برگزیده شده و امید است که فعالیت های ثمر بخشی را شاهد باشیم.

در این راستا شرکت ژووری مانگ در حوزه ICT و تولید محصولات دیجیتال تفاهمنامه ای با وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین ۱۴ ارگان دیگر از جمله استانداری و پارک علم و فناوری و …. و همچنین واحد  UNDO سازمان ملل به امضا رسانیده.

 

 

photo_2016-11-02_23-27-15

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *