شرکت ژووری مانگ مجری دو پروژه تور مجازی بوده

۱٫تور مجازی پارک های علم و فناوری کل کشور زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲٫ تور مجازی سازمان فنی و حرفه ای استان کردستان

Share