محمد حیدری
مدیر عامل و موسس
نوید شاد
طراح بازی / برنامه نویس
محسن خسرو آبادی
کارگردان / عکاس
متولد 1368 سنندج، کارشناسی کارگردانی
سالار کاظمی
انیماتور / طراح محیط / مدل ساز
شاهو احمدی
مدل ساز ، طراح محیط
برزان مرادی
مدل ساز سه بعدی / طراح محیط / طراح مراحل / ایده پرداز
سامان فقیه سلیمانی
مدلساز سه بعدی
سارا میرکی
مسول واحد صنایع دستی
نوید مردوخ روحانی
برنامه نویس
احسان حسینی
تبلیغات / بازاریابی
Share