مصاحبه با نشریه بازی نما

“شوفر”، عنوان داخلی دیگری در سبک ریسینگ است که در حال حاضر آخرین مراحل ساخت و عرضه خود را پشت سر می‌گذارد و قرار است به زودی وارد صنعت رو به رشد گیم در ایران شود. از این رو مصاحبه‌ای با طراح ارشد پروژه “شوفر”، آقای حیدری، ترتیب داده‌ایم تا کمی بیشتر با این عنوان

Share