موزه سنندج

این عمارت مقارم با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار حدود ۱۶۰ سال پیش توسط یکی از علما اهل سنت به نام ملا لطف الله شیخ السلام قاضی اقضاء منطقه کردستان در دو بخش (تالار تشریفات و زیرزمین یا حوضخانه به انضمام فضاهای جانبی و اطاقها در دو طبقه) و بخش اندرونی (ساختمان دو طبقه شمالی و

Share

پارک های علم و فناوری کشور

پروژه تورمجازی پارک های علم و فناوری کل کشور به پایان رسید. پروژه تور مجازی پارک های علم و فناوری کشور که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور و پارک علم و فناوری استان کردستان توسط  “ژووری مانگ” اجرا شد بر روی سایت شعف ( www.Shaaf.ir ) بار گزاری شد و پروژه بصورت

Share

محمد حیدری عنوان برگزیده تولید شبیه سازی نرم افزاری و سخت افزاری را کسب کرد.

روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۵/۱۳۹۵ انتخاب “محمد حیدری “، مدیرعامل شرکت ژوری مانگ بعنوان تولیدکننده برگزیده تولید و شبیه سازی های نرم افزاری و سخت افزاری به عنوان اث ر برگزیده در جشنواره محتوای الکترونیک.  

Share