مصاحبه با نشریه بازی نما

مصاحبه با نشریه بازی نما

“شوفر”، عنوان داخلی دیگری در سبک ریسینگ است که در حال حاضر آخرین مراحل ساخت و عرضه خود را پشت سر می‌گذارد و قرار است به زودی وارد صنعت رو به رشد گیم در ایران شود. از این رو مصاحبه‌ای…

FacebookGoogle+