شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۵

بازدید دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هییت همراه از مجتمع دیجیتال استان کردستان و شرکت "ژووری مانگ"

1476 View