سخنرانی آقای محمد حیدری مدیر "انستیتو بازی و انیمیشن استان"و مدیرعامل شرکت "ژووری مانگ" به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جریان سفر وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان و افتتاح طرحهای مرتبط

1082بازدید