انتخاب "محمد حیدری "، مدیرعامل شرکت ژوری مانگ بعنوان  تولیدکننده برگزیده تولید و شبیه سازهای D2 و D3 نرم افزاری و شبیه سازی های سخت افزاری به عنوان اثر برگزیده (رتبه اول) در "اولین جشنواره محتوای الکترونیک با طعم مهارت

1076بازدید