بازدید جناب آقای دکتر عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از شرکت "ژووری مانگ" و انستیتوی تولید بازی و انیمیشن استان کردستان.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اولین مرکز ساخت بازی های رایانه ای  بین المللی و انیمیشن در کردستان با نام انستیتو انیمیشن و بازی سازی کردستان(ژوری مانگ) و همچنین از طرحهای صنایع دستی مستقر در شرکت ژووری مانگ بازدید نمود.

شایان ذکر است دکتر منصوری سال گذشته برای انعقاد تفاهم نامه اجرای طرح تکاپو بصورت پایلوت در کردستان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) به استان سفر کرده بود.

وی در پایان بازدید یکروزه خود، روند اجرای طرح تکاپو در استان را موفقیت آمیز خواند و با ابراز قدردانی از تلاش های صورت گرفته شده در این راستا از جمله اقدامات ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: برای پیشبرد این طرح ملی، یونیدو حمایتهای همه جانبه از جمله آموزش های تخصصی پس از عقد قرارداد فروش و اعزام مدیران شرکتهای طرح به کشورهای خارجی برای آموزش و بازدید از طرحهای مشابه به منظور کسب تجربه را ارائه خواهد کرد.

گفتنی است مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی در این سفر یکروزه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار را همراهی کردند.

2625بازدید