حضور "ژووری مانگ" در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری وفن بازار روز دوشنبه 23 آذرماه 1394همزمان با دومین روز از هفته ملی پژوهش در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  برپا شد.

در این نمایشگاه  بیش از پنج هزارطرح و محصول فناورانه در 27 هزار متر مربع فضای نمایشگاه ارائه شد.

1048بازدید