نمایشگاه توانمندی شرکتهای دانش بنیان استان کردستان سال 1393 برگزار شد.

در این نمایشگاه شرکت هایی که دارای محصول تجاری سازی هستند در غرفه ها محصولات خود را عرضه میکنند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش توانمندی شرکت های دانش بنیان تحت پوشش مراکز رشد پارک علم و فناوری استان میباشد.

شرکت "ژووری مانگ" نیز با ارائه ی دستاوردهای خود در این نمایشگاه حضور پیدا کرد

1085بازدید