/یکی از اهداف مهم "ژووری مانگ" آموزش علاقه مندان بازیسازی و کمک به هدفمند کردن ایده ی این عزیزان است. در همین راستا شرکت ما اقدام به برگزاری ورکشاپ شش روزه ی سنندج در اردیبهشت ماه 1395 نمود. این کلاسها باحضور مربیان حرفه ای گیم سازی شرکت تشکیل شد. برپایی سالانه ی این ورکشاپ از برنامه ی  سالهای آتی شرکت می باشد.

 

 

1400بازدید