امروز جمعه مورخ ۹۵/۱۲/۲۰ انتخاب محمد حیدری مدیر عامل شرکت ژوری مانگ بعنوان کارآفرین برتر سال استان کردستان در 11 همین جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر استان کردستان انتخاب گردید مراسم تجلیل از ایشان در جلسه امروز با حضور وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی  و معاونین محترم و هیئت همراه و همچنین استاندار کردستان، نمایندگان مجلس، کارآفرینان استان در استانداری کردستان صورت گرفت.

1090بازدید