این ورکشاپ به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. در بخش ابتدایی ورکشاپ مباحثی چون صنعت بازی‌سازی، ساختار تیم‌های بازی‌ساز، و بازی‌سازی به عنوان شغل مورد بحث قرار می‌گیرد. دربخش دوم سابقه ساخت بازی  را بررسی کرده و به جزییات روش ساخت بازی برای موبایل و رایانه خواهیم پرداخت.

بخشی از پایان این ورکشاپ به پاسخ دادن به سوالات شرکت‌کنندگان در رابطه با موارد ارائه شده اختصاص داده خواهد شد.


تیتر‌های کلی مباحث:
اجزای صنعت تولید بازی‌های ویدیویی / فرآیند ساخت بازی ویدیویی / انواع بازی‌های ویدیویی / ساختار تیم‌ و نقش‌های مورد نیاز در بازی‌سازی / مشاغل بازی‌سازی / چالش‌های بازی‌سازی / فرصت‌ها و چالش‌های بازی‌سازی در ایران / بررسی ساخت بازی در ده سال اخیر در شرکت ژوری مانگ

افراد پس از معرفی به چند تیم تقسیم شده و شروع به ساخت چند بازی می پردازیم.

تمامی افراد بدون پیش‌نیاز، بهره کافی از ورکشاپ را خواهند برد. شرط لازم کنجکاو و علاقمند بودن شرکت‌کننده در مورد بازی‌سازی خواهد بود.

پس از این ورکشاپ افراد می‌توانند شناخت بهتری از وضعیت این صنعت در جهان و ایران پیدا کرده و درصورت وجود علاقه، به آن با دید یک حرفه ارزشمند توجه کنند و به دنبال یادگیری آن بروند.

مخاطبین این ورکشاپ غالباً افرادی از مشاغل هنری و یا فنی و همچنین دانشجویان رشته‌های نرم‌افزار و رشته‌های هنری هستند.

مباحث این ورکشاپ تئوری و عملی بوده و در نهایت تجربه ای جذاب را برای شرکت کنندگان خواهد داشت.

فرم ثبت نام شرکت در ورکشاپ

 

Verification