تورمجازی پارک های علم و فناوری کشور

پروژه تورمجازی پارک های علم و فناوری کل کشور به پایان رسید.

پروژه تور مجازی پارک های علم و فناوری کشور که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور و پارک علم و فناوری استان کردستان توسط  “ژووری مانگ” اجرا شد بر روی سایت شعف ( www.Shaaf.ir ) بار گزاری شد و پروژه بصورت کامل در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور قرار گرفت.

 

لینک پروژه تورمجازی

toure

Share