گلوبال گیم جم بزرگترین رویداد بازی سازی ۴۸ ساعته دنیا در تاریخ ۹بهمن ماه 1394همزمان با سراسر دنیا در ایران برگزار شد.

در این ماراتون نفس گیر و ۴۸ ساعته، بازی سازان باید با توجه به موضوعی که در قالب تصویر، نوشته، صدا یا هر طرح مفهومی دیگری در اختیارشان قرار می گیرد، بازی مرتبط با آن را ساخته و در پایان رویداد در وبسایت مربوطه بارگذاری می نمایند. این رویداد، بازی برتر و یا هیئت داوران نخواهد داشت.

" ژوری مانگ "مفتخر بود در کنار دیگر مرکز های ایرانی مشارکت کننده بتواند غرب کشور را برای علاقمندان به این رویداد پوشش بدهد.

 

 

844بازدید