• شبیه ساز صنایع چوب

  این بازی واقعیت مجازی شبیه سازی است برای آموزش کاروزان نیازمند به آموزش در رشته صنایع چوب فنی

  شبیه ساز صنایع چوب

  این بازی واقعیت مجازی شبیه سازی است برای آموزش کاروزان نیازمند به آموزش در رشته صنایع چوب فنی حرفه ای که فرد با استفاده از دوربین اکولوس و استفاده از این بازی ،که دیگر نیازی به حضور فیزیکی در گارگاه های صنایع چوب نیست که در واقع تمام هزینه های مربوط به اموزش در این رشته حذف میشود و درصد خطلا کاهش می یابد.

 • گردش مجازی در فنی و حرفه ای

  این تور مجازی در یکی از مراکز فنی و حرفه ای کشور انجام شده است. قابلیت گردش و

  گردش مجازی در فنی و حرفه ای

  این تور مجازی در یکی از مراکز فنی و حرفه ای کشور انجام شده است. قابلیت گردش و اجرای فیلم راهنمای تور از مهمترین امکانات این محصول است