پازل حیوانات

این بازی داستان یک خرگوش است که در هر مرحله باید کوتاه ترین مسیر را برای رسیدن به خانه پرچمدار پیدا کند. اگر هوشمند باشی میتوانی مسیرت را طوری انتخاب کنی که هم کوتاه باشد هم میوه های داخل هر مرحله رو بخوری .


قابل توجه پدر و مادرها ، این بازی بدلیل پازل گونه بودنش میتواند فرزند شمارو تشویق به فکر کردن کنه