مسابقه تلفنی نفس گیری

تهیه کننده و گارگردان :محمد حیدری

سال تولید :۱۳۸۸

به سفارش صدا و سیمای سلیمانیه_عراق

تولید شده در استودیوی ژووری مانگ

مسابقه تلفنی نفس گیری

تهیه کننده و گارگردان :محمد حیدری

سال تولید :۱۳۸۸

به سفارش صدا و سیمای سلیمانیه_عراق

تولید شده در استودیوی ژووری مانگ