مسابقه تلفنی وندی

تهیه کننده و گارگردان :محمد حیدری

سال تولید : ۱۳۸۹_۱۳۹۰

به سفارش صدا و سیمای استان کردستان

تولید شده در استودیوی ژووری مانگ